Velkommen til Avgang20

Avgang20 er School of Arts, Design, and Media sin digitale avgangsfestival hvor avgangsstudentene ved Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kommunikasjon og design, Institutt for scenekunst, musikk og studio, Instituttet Musikkteaterhøyskolen, og Instituttet Dansehøyskolen presenterer sine bachelor-/ avgangsprosjekter. 

School of Arts, Design, and Media er det største kunstfaglige utdanningsmiljøet i Norge, og omfatter musikk, låtskriving, lydproduksjon, design, TV/film, dans, skuespill, musikkteater, spill og visuelle effekter. Det er med stolthet vi kan vise frem studentenes resultater etter tre år med en intens kunst- og designfaglig utdanning.

I Avgang20 har hver student fått sitt eget virtuelle rom hvor de presenterer seg og sitt prosjekt. Avgang20 er derfor både en utstilling, forestillinger, screenings, visninger, konserter og presentasjoner. Avgang20 blir også hukommelse om bachelorkullet 2020, et kull som i siste fase av sitt studium møtte helt spesielle utfordringer knyttet til pandemien. Disse utfordringene har bachelorkullet løst med kreativitet, oppfinnsomhet og pågangsmot. Avgang20 er et vitnesbyrd på disse løsningene. 

Som publikummer, venner og kjente, bransje, arbeidsmarked eller kulturfelt, vil dere gjennom Avgang20 bli kjent med en unik generasjon designere, kunstnere, musikere, skuespillere, sangere, dansere, film- og tv skapere og kreatører. En generasjon som besitter nettopp den type kunnskap og kompetanse som trengs – ikke bare for å løse morgensdagens problemer – men også de utfordringene som finnes her og nå. Det finnes en egen litteratur om ferdighetene som trengs i det 21ste århundre - såkalte 21st Century Skills. Dette omfatter evne til kreative løsninger, kritisk tenking, kommunikasjonsferdigheter, fleksibilitet m.m.  Jeg tror med visshet vi kan si at fremtiden er her og at våre avgangsstudenter besitter disse evnene.

God fornøyelse!


Jørn Mortensen
Dekan
School of Arts, Design, and Media
Høyskolen Kristiania