Institutt for scenekunst

Instituttet tilbyr studier der formidling fra en scene er det sentrale. Studieprogrammene i musikkteater, skuespill og dansekunst er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende arbeidet. De ulike studiene har spesialiseringer innen filmskuespill, samtidsteater, jazzdans og samtidsdans. Musikkteater kombinerer sang, dans og skuespill.