3D Generalist

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for film og medier - 3D Generalist
Vegard har gått bachelorutdanning i 3D-grafikk. Fokuset i samarbeidet på avgangsprosjektet "A Brief Chase for a Briefcase", har vært å bidra med produksjon av 3D-rekvisitter og teksturer til animasjonsfilmen. Sammen med gruppen bestående av Gard, Marcus, Marie og Espen, produserte studentene på 3D-grafikk et sluttprodukt som ble svært godt mottatt.